Trenger du et effektivt innhold til neste ledersamling?

Av og til er det behov for å ta et steg tilbake og se på de interne prosessene man har på salg og leadsgenerering. Hvordan kan vi utnytte de ressursene vi har til rådighet på en mer effektiv måte? Kan vi skape bedre samhandling og forståelse mellom forretningsområdene, salg, marked og forretningsutvikling? Vet du hvilke kunder som er mest lønnsomme for bedriften din og hvorfor?

Et godt utgangspunkt for å kunne svare opp disse spørsmålene er å ha en tydelig definert Idealkundeprofil (ICP) for bedriften. På denne måten får vi mer kvalifiserte leads, mer effektive salgsprosesser og vi sikrer verdiskapning for de kundene som velger å kjøpe produkter og tjenester av oss, noe som gjør de mer lojale.
 

Men hva er egentlig ICP? Vi jobber jo med segmentering av kundene våre fra før. Kort fortalt får du en effektiv måte å kartlegge, strukturere og kommunisere hvilke evalueringskriterier som er viktig for at din bedrift bruker ressurser på de kundene som gir deg mest verdi eller ROI om du vil.

Dersom du er i gang med å planlegge høstens ledersamling kan det være en god investering å investere en dag til å definere en treffsikker idealkundeprofil for din bedrift. Waken kan fasilitere en workshop hvor ledergruppen får et effektivt verktøy for å øke salget og redusere frafall av nøkkelkunder.

01

Identifisere og prioritere riktige kundeprofiler for go-to-market- og forretningsutvikling

02

Redusere Churn, ved å være mer relevant og virkelig forstå hvordan du tilfører dine kunder verdi

03

Tilpasse bedriftens salgsprosess

til kundens kjøp- og beslutningsprosesser

04

Lettere å prioritere kunder ved kapasitetsutfordringer

05

Mer kvalifiserte leads, som betyr mindre tid på oppfølging i ettertid

06

Økt forståelse og samhandling mellom salg, marked og forretningsutvikling

Hva er den ideelle kunden for din bedrift?

Alle som jobber med salg og markedsføring erfarer før eller siden at det enten mangler tid, penger eller riktig kompetanse for å tiltrekke seg, konvertere og beholde eksisterende og nye kunder.

 

Som selskap ønsker man til enhver tid å fokusere på de kundene som mest sannsynlig vil kjøpe dine produkter eller tjenester og som man vet vil være lønnsomme over tid. Dette betyr i praksis at man ikke kan markedsføre og selge til alle, - selv om dette kan være fristende.

 

Det medfører ofte at man ikke har full kontroll på hvorfor man skal prioritere en kunde fremfor en annen og hvem man egentlig tjener penger på, både på kort og lang sikt.

Som strategiske rådgivere innenfor salgsutvikling, opplever Waken at det er vanskelig å nå sine målsetninger om vekst uten å ha en tydelig definere idealkundeprofil (ICP). På denne måten definerer vi en «one way of working» for å sikre at interne arbeidsprosesser gjenspeiler kundens kjøpsprosess. Dette er viktigste steget for å bli en fremtidsrettet og datadrevet leverandør.

07

Tiltrekke nye kunder ved å treffe bedre på kommunikasjon til riktig målgruppe, i riktig kanal, på riktig tidspunkt.

08

Identifisere de kunder og prosjekter vi helst vil jobbe med for å maksimere vår inntjening

09

Redusere ressursbruk og skape mer effektive og automatiserte salgsprosesser

10

Raskere onboarding av nyansatte og partnere

Vil du vite mer?

MicrosoftTeams-image.png

Marius Yri

Rådgiver salgsledelse

958 21 359

marius@waken.no