top of page

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Om oppdragsgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge med over 30.000 medlemsbedrifter.


Implementering av Dynamics 365:


Oppdragsbeskrivelse og verdi:


Ansvarlig for leveranse av en kontaktsenterløsning som skal kunne håndtere flere typer kontaktformer (tale, e-post, chat, SMS, kontaktskjema, sosiale medier). Kontaktsenterløsningen ble levert sammen med Net Nordic sin multichannel løsning og er tett integrert med Microsoft Dynamics CRM som er grensesnittet i NHO for håndtering av medlemmer, inkl. Saksbehandling.


Effektuttak:

 • NHO har fått implementert en løsning for hele organisasjonen som gir en mer profesjonell håndtering av henvendelser og effektivitetsgevinster ved utnyttelse av kapasitet i hele organisasjonen.

 • Medlemmene skal oppleve NHO som mer tilgjengelig og samordnet, bl.a. ved å utnytte flere kanaler samt bedre og mer relevant informasjon i CRM.

 • Kunne håndtere flere medlemmer bedre og mer effektivt, uten å øke antall ressurser til medlemsbetjening.


Etter implementert prosjekt har vi gått over i en forvaltningsfase der vi på fast basis ukentlig bidrar å sikre eksisterende løsning, samt videreutvikling.

Oppdragsbeskrivelse og verdi:


Ansvarlig for Digitalisering av juridiske tjenester, CRM Dynamics 365. Oppdraget består av å sette, konfigurer og utvikle en ny løsning i Dynamics 365. Etablere og sikre et godt system hvor brukerne kan få en enklere hverdag og jobbe fra en arbeidsflate.


Effektuttak:

 • Effektivisere NHOs måte å jobbe med medlem- og kontaktforvaltning på

 • Redusere sårbarhet ift. å samle data ett sted – sikre historiske data, standardisering av prosesser

 • Legge til rette for bedre måte å jobbe med og møte krav om GDPR/personvern

 • Sikre struktur og tilgang på nødvendige data

 • Gode rapporterings- og analysemuligheter


Implementeringen er under arbeid og ferdigstillelse vil skjer over flere faser.


Waken tilbyr 4 konsulenter som er utviklere og som samtidig har kompetanse på Dynamics 365 og .Net utvikling.


Forvaltning og support:


Oppdragsbeskrivelse og verdi:


Ansvarlig for NHO’s forvaltning av CRM løsning basert på Microsoft Dynamics 365. Oppdraget består i å etablere og sikre et godt forvaltningsregime av NHO sin eksisterende CRM-plattform. Dette innebærer blant annet å:

 • Ha produkteierskapet

 • Etablere og utarbeide et forvaltningsregime for support, forvaltning og videre utvikling

 • Styre forvaltningsteamet bestående av interne og eksterne ressurser

 • Tilby spisskompetanse for arbeidsoppgavene som ligger i forvaltning.


Waken tilbyr 3 konsulenter som er utviklere og som samtidig har kompetanse på Dynamics 365 og .Net utvikling generelt.

0 kommentarer
bottom of page