top of page

Gevinstrealisering huskeliste - Råd 4

Det er noen viktige tiltak man bør tenke over når man investerer i ny teknologi eller skal gjennomføre andre større endringer, disse tiltakene handler om gevinstrealisering. Vi i Waken har satt sammen ni råd du kan følge for å få gevinster ut av investeringen eller endringen. Her er råd nummer fire:

4. Oppskrift for å sikre forståelse og rasjonale bak endring

En av nøkkeloppgavene i ledelse, på alle nivåer, er å initiere og å lede endringer. Vi har i rollen som ledere arbeidet hardt og lenge med hvordan endringer skal gjennomføres og er ikke sjelden stolte over løsningen vi har kommet frem til gjennom mange, lange arbeidsmøter på tvers i organisasjonen – derfor føles det ofte naturlig å skulle gå rett over fra hva til hvordan, men ikke la deg lure. 


Ved oppsett av en opplæringsplan for eksempel – vil rekkefølgen; hva – hvordan – hvorfor være den korrekte fordi hvorfor beskriver læringsmål i denne konteksten og derfor er knyttet til hvordan opplæringen er lagt opp.  


Ved informasjon om for eksempel endringer vil hvorfor være knyttet til hva for å beskrive årsak eller begrunnelse for endringen. Da må hvorfor komme før hvordan.  


Vi mennesker er ikke maskiner. Heldigvis. Vi ønsker en dypere mening med det vi gjør, enten det er bevisst eller ubevisst. For å få med oss mellomledere og folka så er det behov for tydelig, gjentagende informasjon og kommunikasjon om hvorfor det er behov for endringer. Fokus og repetisjon må aldri undervurderes.  


Tenk deg en situasjon hvor dere alle er samlet og din leder skal informere om endringer som kommer… det første lederen forteller om er HVA som skal skje og med det samme det er sagt vil alle tenke; «HVORFOR?» hvorfor skal vi gjøre dette? Hvorfor nå? Dersom du går rett over til å forklare HVORDAN, så har du mistet tilhørerne dine, fordi de er fullt opptatt inne i hodet sitt med å forstå hvorfor…! Derfor går vi fra hva til hvorfor og deretter til hvordan. Husk kulturen i Norge krever ikke som i Sverige at alle skal være enige, vi må bare forstå hvorfor! 


HVA som skal gjøres er den korte innledningen. Dette gjelder enten det er en ny strategi som skal på plass, eller det er et nytt system.  


HVORFOR er selve motoren for endringen som gjennomføres og dette er selve rasjonale bak endringen. Det er her man skal legge inn kruttet slik at alle forstår nødvendigheten og meningen.  Det er her de gode historiene skal fortelles. Gjerne de som rører ved oss mennesker. Forklar hvorfor denne endringen er nødvendig. Er det for å øke effektiviteten, redusere kostnader eller forbedre kundeopplevelsen?  


HVORDAN handler om involvering, informasjon og kommunikasjon og er nøkkelen til endring. Ledere og nøkkelpersoner på alle nivåer bidrar i planleggingen av hvordan, slik at de får eierskap til gjennomføringen. Det er her kraften ligger. Hvor er vi nå og hvor skal vi? Etablèr og kommunisèr målbare nøkkeltall (KPIer) og følg opp resultater, jevnlig. Planen og målene skal være forutsigbare for alle, slik at det skapes trygghet og tillitt. Frihet og mandat til å løse oppgaven for måloppnåelse, på egen måte, er viktig. Når vi får til dette så kan vi dra lasset sammen. 


Ikke vent, endre alltid FØR du må, vil erfarne ledere fortelle deg. Mye av årsaken til dette er at du da vil ha bedre tid og større innvirkning på form og fart på informasjonen du gir dine medarbeidere. Dette vil igjen gi dine medarbeidere tid til å «henge» med i svingene 


Når virksomhetens visjon og strategi er synkront med den enkeltes behov for å forstå, ja da har man lykkes. Det er mye drivkraft i den slags. Ledere fungerer som ledestjerner og endringsagenter, går foran med et godt eksempel og bruker tid på å forklare hvorfor det er viktig eller nødvendig å gjennomføre endringer. Dette budskapet bør gjentas flere ganger, både før, underveis og etterpå.  


Waken bistår våre kunder med å utvikle og etablere en felles plattform for felles visjon, strategi, mål, felles spilleregler, involvering ved planlegging av endring og gevinstuttak. Vi har metoder, verktøy og erfaring og bistår deg gjerne med å etablere denne plattformen og et vinnende team. 

 

Ta kontakt med trinelise@waken.no for en samtaleComments


Commenting has been turned off.

Kontakt oss

Interessert i å samarbeide med oss på artikler eller events? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi sammen kan skape engasjerende innhold og minneverdige opplevelser.

synne

Synne Valentinsen

Rådgiver og markedsansvarlig

synne@waken.no

ROLF V3

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

rolf.viggo@waken.no

bottom of page