top of page

Gevinstrealisering huskeliste - Råd 5

Når man vurderer investeringer i ny teknologi eller står overfor betydelige endringer, er det essensielt å fokusere på strategier for gevinstrealisering. Hos Waken har vi utviklet ni nøkkelstrategier som vil veilede deg til å maksimere avkastningen på din investering eller endring. La oss ta en nærmere titt på det femte rådet:

5. Samarbeid skaper suksess: Bygg broer mellom avdelinger

I en verden i stadig endring, er det avgjørende med tverrfaglige team som kan skape robuste løsninger sammen. Ledere spiller en nøkkelrolle i å fremme samarbeid på tvers av avdelinger, roller og ansvar. Ved å legge til rette for tverrfaglige team, felles møteplasser og workshops, kan vi styrke samarbeidet og fokusere på felles mål.


Fremgangsmåte for tverrfaglig samarbeid:


  • Etablere en felles visjon: Sikre at alle teammedlemmer deler en felles visjon, strategi og mål som fremmer helheten og samarbeidet.

  • Fremme åpen kommunikasjon: Tydeliggjøre viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forventningen om at ulike fag og avdelinger jobber sammen mot felles mål.

  • Identifisere utfordringer: Vær løsningsorientert og konstruktiv når du adresserer tverrfaglige utfordringer, og vær tydelig og direkte i kommunikasjonen.

  • Være et eksempel: Lev som du lærer. Demonstrere god samarbeidsevne på tvers av roller og ansvar, og være en rollemodell for tverrfaglig samarbeid.

  • Bygge relasjoner: Bruk tid på å bli kjent med kollegaer fra andre fag og avdelinger for å forstå den helhetlige verdikjeden og prosessene.

  • Fokusere på læring: Vær nysgjerrig på andres utfordringer og perspektiver for å oppnå en bedre helhetlig forståelse og arbeide mot felles mål.

  • Støtte teamutvikling: Som leder, legg til rette for teamets vekst ved å tilby nødvendige ressurser og justere tilnærminger etter behov.


Kraften i felles forståelse:

Når alle medlemmer har en felles forståelse av målene og retningen, oppstår det en kraftfull energi. Vi mennesker er skapt for samarbeid, og ved å akseptere og verdsette hverandres styrker og svakheter, bygger vi tillit. Denne tilliten muliggjør et mer effektivt samarbeid som kan løfte både individer og organisasjoner til nye høyder.

 

Verdikjeden og kontinuerlig forbedring:

Verdikjeden er kun så sterk som sitt svakeste ledd. Når vi lærer av feil, retter opp, deler innsikt og innfører beste praksis, styrker vi ikke bare oss selv, men også hele organisasjonen.

Hos Waken er vi dedikerte til å fremme samarbeid ved å utvikle en felles plattform for ledere, inkludert praktiske lederprinsipper. Vi har erfaringen og engasjementet som trengs for å skape varige endringer, sammen med deg og ditt team.

 

Ta kontakt med trinelise@waken.no for en samtaleCommentaires


Les commentaires ont été désactivés.

Kontakt oss

Interessert i å samarbeide med oss på artikler eller events? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi sammen kan skape engasjerende innhold og minneverdige opplevelser.

synne

Synne Valentinsen

Rådgiver og markedsansvarlig

synne@waken.no

ROLF V3

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

rolf.viggo@waken.no

bottom of page