top of page

Gevinstrealisering huskeliste - Råd 6

Når du vurderer investeringer i ny teknologi eller står overfor betydelige endringer, er det avgjørende å ha en strategi for gevinstrealisering. Hos Waken har vi utviklet ni nøkkelstrategier som vil hjelpe deg med å maksimere avkastningen på investeringen eller endringen. La oss utforske det sjette rådet:

6. Involver organisasjonen gjennom endringsagenter på flere nivåer

Når det gjelder endringsprosesser i organisasjoner, er god involvering av ansatte og støtte fra dyktige endringsagenter på alle nivåer avgjørende. Her er noen viktige punkter å vurdere når du planlegger endringer:


 1. Informasjon og kommunikasjon:

  1. Sørg for kontinuerlig informasjon og kommunikasjon om endringen. Påminn ansatte om hvorfor endringen er nødvendig eller ønskelig. Dette bidrar til å skape forståelse og engasjement.

 2. Avklaring av roller og ansvar:

  1. Tydeliggjør hvilke roller og ansvar hver enkelt har. Dette unngår misforståelser og ansvarsfraskrivelse. Alle bør vite hvilket mandat de har i endringsprosessen.

 3. Endringsagenter på alle nivåer:

  1. Mellomledere og superbrukere spiller en viktig rolle i brukeradopsjon når ny teknologi tas i bruk. Disse endringsagentene bør være synlige, tilgjengelige og hjelpsomme. Det gir lav terskel for å be om hjelp og stille spørsmål.

 4. Involvering av ansatte:

  1. Ansattes deltakelse er avgjørende. Planlegg endringsinnsatsen grundig, slik at den oppleves forutsigbar. Dette gir en viss grad av egenkontroll. I en travel hverdag er forutsigbarhet rundt endringer essensielt for å kunne planlegge arbeidshverdagen.

 5. Måling og synliggjøring av fremdrift:

  1. Mellomledere bør gjøre baseline-målinger og jevnlig rapportere status underveis i endringsreisen. Dette gir et riktig bilde av fremdriften og muligheten til å justere kursen ved behov.

 6. Tverrfaglig samarbeid og kundereisen:

  1. Identifiser kritiske overgangsfasene der ansvar overføres fra én avdeling til en annen. Dette minimerer risikoen for feil i sårbare adopsjonsfaser.

 7. Positiv oppmerksomhet og suksesshistorier:

  1. Motiverende faktorer som positiv oppmerksomhet og suksesshistorier gir energi til å fortsette endringsreisen. Feire milepæler og oppnådde resultater.

 8. Læring og endringskultur:

  1. Evnen til å tilpasse seg og lære er avgjørende. Skap en kultur for kontinuerlig fokus på innovasjon og endring.


Husk at Waken har metodeverk, erfaring og kompetanse som kan hjelpe deg med å lykkes i endringsprosesser og realisere gevinster. Ta gjerne kontakt med oss! 😊

Send en mail til trinelise@waken.no for en samtale om gevinstrealisering.Comments


Commenting has been turned off.

Kontakt oss

Interessert i å samarbeide med oss på artikler eller events? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi sammen kan skape engasjerende innhold og minneverdige opplevelser.

synne

Synne Valentinsen

Rådgiver og markedsansvarlig

synne@waken.no

ROLF V3

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

rolf.viggo@waken.no

bottom of page