top of page

Gevinstrealisering huskeliste - Råd 1

Waken er opptatt av gevinstrealisering. Når man investerer i ny teknologi eller skal gjennomføre andre type endringer, så er dette helt avgjørende for å lykkes. Vi har satt sammen ni råd du kan følge for å komme i mål med gevinstrealisering. Her er første rådet:


1. Lag en gevinstrealiseringsplan tidlig 

Før vi kan snakke om gevinstrealisering er det er fordel å snakke om effekter. Effekter er virkningen av endringer som påvirker adferd. Gevinst er målbare forbedringer utfra effekt som en fordel for interessenter og av strategisk viktighet for forretningen. Vi ønsker oss begge deler. Det første gjør det andre mulig.


For å få et bevisst forhold til hva vi ønsker oss og for å kommunisere og følge opp dette så trenger vi å undersøke mulighetene, identifisere forbedringspotensialet og sette mål for hva vi vil. Deretter lager vi en oversikt over mulige effekter og gevinster.


Når kan vi vite at vi har fått effekt? Det kan vi når vi måler. For å få til det så må vi vite hva som er status før vi gjør en endring, det vil si en baseline. Det kan bety at vi undersøker hvor lang tid vi bruker på en arbeidsoppgave, hvor ofte en situasjon oppstår, hva som er kvaliteten eller kunde- og medarbeidertilfredshet. Dette betyr også at vi bør ha tilgang til og orden på dataen slik at vi kan analysere og bruke den til noe fornuftig.


Når vi har på plass dette er vi godt på vei til å ha en plan. Da gjenstår det å få på plass hvem som er ansvarlig og når vi skal kunne forvente å se effekter. Effektene oppstår gjerne over tid med oppfølging og fokus og de måles underveis. Realiserte effekter gjør det mulig å hente ut gevinster. Hvilke gevinster? De du har planlagt på forhånd. Når du har et bevisst forhold til dette så vil du med stor sannsynlighet lykkes.


Gevinster kan være så mangt. Det kan være direkte gevinster som penger tjent eller penger spart. Indirekte gevinster kan være bedre kvalitet, økt tilfredshet (bruker, medarbeider, kunde, pasient osv), redusert miljøavtrykk og for eksempel redusert risiko. Gevinster kan skje på mange plan i organisasjonen og ikke minst i samfunnet. Det vi ønsker er å skape verdi og synergier i hele verdikjeden, for kloden vår, samfunnet, innbyggere, eiere, partnere og ansatte. Når dette er oppriktig og altruistisk så vil det føre frem. Da skaper vi synergier for alle parter.


Waken har metoder for å identifisere, planlegge effekter og gevinstuttak. Vi har lang erfaring og vi bistår deg gjerne.


Comments


Kontakt oss

Interessert i å samarbeide med oss på artikler eller events? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi sammen kan skape engasjerende innhold og minneverdige opplevelser.

synne

Synne Valentinsen

Rådgiver og markedsansvarlig

948 25 687

synne@waken.no

ROLF V3

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

415 29 684

rolf.viggo@waken.no

ANETTE

Anette Wærsten

Daglig leder

977 31 933

anette@waken.no

bottom of page