top of page

Plattformteknologi i skyen

Kontinuerlig gevinstrealisering krever en tydelig styringsmodell


Moderne skytjenester og plattformteknologi gjør det mulig å ta i bruk ny tilgjengeliggjort funksjonalitet hyppig. Ny funksjonalitet gjør det mulig å hente ut verdifulle gevinster. Dette ser vi hos virksomheter som har rigget organisasjonen med det rette ansvaret, rollene, kompetansen og tilgjengelig tid.


Når implementeringsprosjekter for ny teknologi er ferdigstilt og klar for overlevering til linjen, mangler det ofte eierskap, kunnskap og rett organisering med roller og ansvar for å videreutvikle og ta i bruk ny funksjonalitet. Organisasjonen er opptatt av “business as usual” og har endelig fått litt ro etter å ha gjennomført et krevende prosjekt.


For mindre virksomheter kan det være krevende og utfordrende å etablere en velfungerende tverrfaglig styringsmodell, med forretningen og IT, som ivaretar kontinuerlig utvikling med ny tilgjengelig funksjonalitet. Dette er en av grunnene til at mange henger bakpå og går glipp av potensialet til å løfte virksomheten fremover og hente ut gevinster av allerede investert teknologi.


Vi har erfaring fra hva som skal til. Kontinuerlig gevinstrealisering krever en tydelig styringsmodell. Vi bidrar og støtter deg med vår erfaring, gode råd og gjennomføringskraft!


gevinstrealisering frokostseminar

Vil du vite mer? Se våre events og artikler om gevinstrealisering!

Eller kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg.

Comments


Kontakt oss

Interessert i å samarbeide med oss på artikler eller events? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi sammen kan skape engasjerende innhold og minneverdige opplevelser.

synne

Synne Valentinsen

Rådgiver og markedsansvarlig

948 25 687

synne@waken.no

ROLF V3

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

415 29 684

rolf.viggo@waken.no

ANETTE

Anette Wærsten

Daglig leder

977 31 933

anette@waken.no

bottom of page