top of page

Gevinstrealisering huskeliste - Råd 3

Det er noen viktige tiltak man bør tenke over når man investerer i ny teknologi eller skal gjennomføre andre større endringer, disse tiltakene handler om gevinstrealisering. Vi i Waken har satt sammen ni råd du kan følge for å få gevinster ut av investeringen eller endringen. Her er råd nummer tre:

3.Lag gode opplæringsplaner og involver linjen tidlig for å sikre brukeradopsjon

Før anskaffelse av ny teknologi er det en viktig arbeidsoppgave å kartlegge de eksisterende prosesser som skal støttes av et nytt system. Dette gjøres i detalj og har et sterkt brukerperspektiv. Det er derfor avgjørende å involvere nøkkelpersoner som kjenner arbeidsprosessene godt, sammen med en god metode. Resultatet av denne kartleggingen vil være et viktig underlag til kravspesifikasjonen som en systemleverandør helst skal oppfylle ved standard funksjonalitet.  


Det er nå du har mulighet til å vurdere synergier, optimalisering og utvikling av prosessene. Målet er å skape gode brukervennlige prosesser og funksjonalitet, slik at du kan ta ut effekter og gevinster. 


Det bør helst unngås å måtte utvikle spesialtilpassede funksjonalitet ved anskaffelse av tilgjengelig teknologi. Grunnen til det er at det kan bli unødvendig dyrt å videreutvikle, samt å drifte. Det lønner seg å tenke seg godt om før beslutningen tas. Det er ofte bedre å tilpasse prosessene enn systemet, og ikke minst langt billigere på både kort og lang sikt.


Når nøkkelpersoner blant brukerne er tidlig involvert i planlegging og kartlegging av innhold til kravspesifikasjon, innføring, opplæring, brukeradopsjon og effektuttak, så vil de samtidig fungere som viktige endringsagenter internt. Dette er gull verdt. Det finnes gode rammeverk for hvordan man sikrer brukeradopsjon. Det handler om fokus på menneskene, pedagogikk og læring. Alle er forskjellige, og har ulik tilnærming til egen læring.  


Waken har god erfaring med ADKAR som rammeverk for pedagogisk endring og adopsjon på brukernivå. Når mellomlederen og nøkkelpersoner med spisskompetanse fungerer som endringsagenter og følger opp endringer med daglig påminnelser, tilbakemeldinger og korrigeringer, ja da er vi på rett spor. Denne metoden er velprøvd og sikrer brukeradopsjon og at alle er med. På denne måten sikrer vi at effektene innfris, slik det er planlagt. 


Og du – med de rette intensjonene og positiv innstilling så kommer man langt og i mål med gevinstrealiseringen. Det er det aller viktigste. Lykke til med din endringsreise – vi er der for deg om du trenger oss!

 

Ta kontakt for en samtale trinelise@waken.no Comments


Commenting has been turned off.

Kontakt oss

Interessert i å samarbeide med oss på artikler eller events? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi sammen kan skape engasjerende innhold og minneverdige opplevelser.

synne

Synne Valentinsen

Rådgiver og markedsansvarlig

948 25 687

synne@waken.no

ROLF V3

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

415 29 684

rolf.viggo@waken.no

ANETTE

Anette Wærsten

Daglig leder

977 31 933

anette@waken.no

bottom of page