top of page

Gevinstrealisering skjer gjennom tre faser


meeting

I et forretningsmessig perspektiv er det alltid et ønske om avkastning av investeringen som gjøres. Implementering av ny teknologi gir muligheter for gevinster og det er lurt å ha en plan i forkant. Som din forretningsrådgiver er vi alltid opptatt av å bistå deg med å skape nødvendig endring og hente ut gevinstene. Vi guider deg gjennom planleggingen og støtter deg ved gjennomføring og oppfølging. 


Det kan være greit å ha klare definisjoner for på noen begreper for å skille de fra hverandre: 

 • Prosjektmål - Mål for prosjektets leveranser (tid, kost, kvalitet, omfang) 

 • Resultater – Ferdigstillelse av produkt som muliggjør endringer  

 • Effekter – Virkningen av endringer som påvirker adferd 

 • Gevinst - Målbare forbedringer utfra effekt som en fordel for interessenter og av strategisk viktighet for forretningen 


Prosjektet har ansvar for leveranser i henhold til mål for tid, kost, kvalitet, omfang. Det er alltid prosjekteier som har ansvar for gevinstrealisering med forretningsmessig forankring, underveis og i tiden etter at prosjektet er ferdigstilt. Kunnskap og forståelse om endringsledelse en kritisk kompetanse for å drive frem nødvendige effekter og derigjennom gevinster. Teknologien er kun et virkemiddel. Det handler alltid om organisasjon, mennesker og prosesser. 


Gevinstrealisering skjer gjennom tre faser:  
 • Identifisere og kartlegge gevinster 

  • Det er her vi gjør en kost-nytte-analyse, der vi ser på bla unngåtte kostnader, spart tid, økt kvalitet, og økte kostnader til investering og drift. Det vi sparer veies opp mot kostnader. 

 • Planlegge 

  • Hvordan skal planlagte gevinster realiseres, hvem skal ha ansvar, når skal tiltak være iverksatt og hvordan gevinstene skal følges opp. I gevinstplanen må det defineres hvordan spart tid og unngåtte kostnader skal omsettes. 

 • Måle og følge opp 

  • Tildele, måle og følge opp gevinstrealiseringen i tiden etter at prosjektet er avsluttet. Feire resultater og fange opp avvik og iverksette korrigerende tiltak etter behov.  

I tillegg er det viktig med aktiviteter for å utløse endring gjennom dialog for å skape engasjement blant ansatte. Det er alltid lurt å feire suksesser underveis!  Kommentare


Kontakt oss

Interessert i å samarbeide med oss på artikler eller events? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi sammen kan skape engasjerende innhold og minneverdige opplevelser.

synne

Synne Valentinsen

Rådgiver og markedsansvarlig

948 25 687

synne@waken.no

ROLF V3

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

415 29 684

rolf.viggo@waken.no

ANETTE

Anette Wærsten

Daglig leder

977 31 933

anette@waken.no

bottom of page