top of page

Gevinstrealisering huskeliste - Råd 7

Når du vurderer investeringer i ny teknologi eller står overfor store endringer, er det viktig å ha en plan for å realisere gevinster. Hos Waken har vi utviklet ni viktige strategier som vil hjelpe deg med å maksimere avkastningen på investeringen eller endringen. La oss se nærmere på det syvende rådet:

7. Skap og synliggjør raske resultater - fortell suksesshistorier

Det er ingenting som slår en god historie som rører ved oss på en eller annen måte. Når du vekker de gode følelsene, lytter vi virkelig, kobler oss på budskapet og blir inspirert. Historiefortelling har alltid vært et kraftfullt virkemiddel for å synliggjøre både store og små seire.


Å demonstrere raske resultater er avgjørende for å bygge tillit og engasjement i din organisasjon. Suksesshistorier er en effektiv måte å formidle disse resultatene på. Her er noen tips for å etablere gode rutiner og involvere de rette personene:


  1. Identifiser suksesshistorier Start med å kartlegge prosjekter eller initiativer som har ført til raske gevinster. Dette kan være alt fra kostnadsbesparelser og effektivitetsforbedringer til økt kundetilfredshet. Involver teamet ditt i å identifisere disse historiene.

  2. Involver alle nivåer Suksesshistorier bør ikke bare komme fra toppledelsen. Involver ansatte på alle nivåer – fra operatører til mellomledere. Dette gir et bredere perspektiv og viser at resultater skapes av hele organisasjonen.

  3. Bruk konkrete eksempler Beskriv suksesshistoriene med konkrete tall og fakta. Hvor mye ble spart? Hvor raskt ble målene nådd? Dette gjør historiene mer overbevisende og inspirerende.

  4. Del historiene strategisk Publiser suksesshistoriene på bedriftens hjemmeside, LinkedIn-side og internt i nyhetsbrev eller intranett. Sørg for at de når ut til alle interessenter – ansatte, kunder, leverandører og investorer.

  5. Feire sammen Når du deler suksesshistoriene, feir resultatene sammen med teamet. Dette skaper stolthet og motivasjon til å fortsette å levere gode resultater.


Hvis alt ikke går etter planen, kan du fortsatt skape gode historier ved å fortelle at det er alles innsats som skaper endring, og at vi kan lære av våre feil og nederlag. Når hver og en gjør litt, vil denne innsatsen samlet sett bli et svært viktig bidrag for virksomhetens fremtid. Det er også mulig å skape gode historier av det du ønsker å forbedre. Du kan låne historier fra andre inntil dere har skapt deres egne.


Husk at suksesshistorier ikke bare handler om tall og gevinster. De handler også om menneskene bak resultatene. Gi anerkjennelse til de som har bidratt!


Lykke til med historiefortellingen! Vi i Waken bistår deg med å skape endring og effekter, slik at du får gode historier å fortelle om de positive resultatene vi skaper sammen!

Send en mail til trinelise@waken.no for en samtale om gevinstrealisering.Comments


Commenting has been turned off.

Kontakt oss

Interessert i å samarbeide med oss på artikler eller events? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi sammen kan skape engasjerende innhold og minneverdige opplevelser.

synne

Synne Valentinsen

Rådgiver og markedsansvarlig

synne@waken.no

ROLF V3

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

rolf.viggo@waken.no

bottom of page