top of page

Opplæring og brukeradopsjon

I en digital verden er riktig og effektiv bruk av CRM-systemer avgjørende for enhver virksomhets suksess. Hos oss er målet enkelt: Å sikre at din organisasjon ikke bare adopterer, men også maksimerer potensialet i CRM-investeringen. Med en tilnærming som blander personlig opplæring, kontinuerlig support og proaktiv forvaltning, står vi klare til å veilede dere gjennom hver fase av CRM-reisen.

christian-cueni-oiPgftwdIeU-unsplash
KRISTINE prinsipal

Kristine Kjenes

Prinsipal - Dymanics 365

Aktiv forvaltning

Forvaltning av Dynamics 365 strekker seg langt utover den initielle implementeringen. Vår aktive forvaltning sikrer at CRM-løsningen deres ikke bare opprettholder sin verdi over tid, men også fortsetter å vokse i takt med virksomheten. Dette inkluderer regelmessige systemgjennomganger, ytelsesoptimalisering, og strategisk veiledning for å identifisere nye bruksområder og funksjonaliteter som kan forbedre prosessene. Vi jobber hånd i hånd med dere for å sikre at systemet utvikler seg i takt med deres behov, og tilbyr veiledning for å maksimere investeringen.

Dette er vi gode på

Opplæring

Support

Retainer/timebank

"

Vår største glede er å se kundene våre lykkes. Med riktig verktøy, opplæring og støtte, er det ingen grenser for hva du kan oppnå med ditt CRM-system.

ANETTE dagligleder

Anette Wærsten

Daglig leder

Waken AS

Involvering av eksperter

For å sikre en vellykket CRM-implementering, er det essensielt å involvere eksperter fra starten. Dette sikrer bred forståelse og støtte, samt at opplæring og tilpasninger kan rettes direkte mot de spesifikke behovene og målene til ulike avdelinger. Vår tilnærming innebærer tett samarbeid med deres team for å identifisere og adressere unike utfordringer og muligheter, skape engasjement og sikre en sømløs overgang til nye arbeidsprosesser.

rådgiver waken
Anchor 1

Våre tidligere prosjekter

bottom of page