top of page

I en kompleks og dynamisk forretningsverden er effektiv salgsledelse fundamentet for å sikre ikke bare overlevelse, men også blomstring. Vår tilnærming til salgsledelse fokuserer på å harmonisere prosesser, mennesker og teknologi for å bygge robuste salgsstrategier som fremmer langsiktig kundelojalitet og akselererer vekst.

Salg

Hvordan kan effektiv salgsledelse transformere din virksomhet?

Hva er nøkkelen til å bygge sterke kundeforhold og skape bærekraftig vekst?

lys-vidar-nordli-mathisen-unsplash

Før salget

Førsteinntrykket og forberedelsene før salget er avgjørende for å sikre en vellykket salgsprosess. Dette inkluderer:

 

CRM


En sentralisert Customer Relationship Management (CRM)-plattform er essensiell for å samle og analysere kundeinformasjon, noe som muliggjør personlig og målrettet kommunikasjon. Dette systemet hjelper salgsteamet med å forstå kundenes behov og historikk, som igjen informerer og optimerer salgsstrategien.


Sales Accelerator


Innenfor CRM, er Sales Accelerator verktøyet som benyttes for å fremme effektiviteten i salgsprosessen. Ved å utnytte dataanalyse og AI, hjelper det salgsteamet med å identifisere og prioritere salgsmuligheter, akselerere salgssyklusen og øke konverteringsratene gjennom datadrevne innsikter.

wkane rådgiverer

"

Å forstå og levere på kundenes behov er kjernen i effektiv salgsledelse. Vår integrerte tilnærming sikrer at våre kunders salgsteam er godt forberedt, støttet av de beste verktøyene og prosessene for å oppnå suksess.

ROLF

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

Waken AS

Antwerpen rådgiveer

Salgsprosessen

En veldefinert og gjennomtenkt salgsprosess er nøkkelen til effektiv salgsledelse. Denne prosessen involverer strategisk planlegging, målsetting, implementering og kontinuerlig oppfølging for å sikre at salgsmål blir møtt. Viktige elementer inkluderer kvalifisering av leads, behovsanalyse, løsningsforslag, forhandling og lukking. Gjennom hele salgsprosessen legges det vekt på kundesentrert kommunikasjon og verdiskaping.

Etter salget

Salgsledelse strekker seg utover selve salget. Etter salget omfatter det:


Analyse og innsikt
 

Fasen etter salget fokuserer på analyse og innsikt som samles gjennom kundetilbakemeldinger og salgsdata. Dette stadiet er avgjørende for å forstå effektiviteten av salgsstrategien, identifisere områder for forbedring, og informere fremtidige beslutninger. Målet er å sikre kundetilfredshet, fremme gjentakende salg og generere verdifull innsikt for kontinuerlig forbedring.

waken rådgiver
Anchor 1

Relaterte produkter

microsoft

Microsoft Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales hjelper selgere å prioritere salgsmuligheter og øke produktiviteten.

microsoft

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

Med Dynamics 365 Customer Insights kan du samle data fra ulike kilder for å gi et helhetlig bilde av dine kunder.

microsoft

Microsoft Power Automate

Med Power Automate kan du automatisere repeterende oppgaver og prosesser, som frigjør verdifull tid for teamet ditt.

bottom of page