top of page

Gevinstrealisering huskeliste - Råd 2

Waken er opptatt av gevinstrealisering. Når man investerer i ny teknologi eller skal gjennomføre andre type endringer, så er dette helt avgjørende for å lykkes. Vi har satt sammen ni råd du kan følge for å komme i mål med gevinstrealisering. Her er råd nummer to:


2. Mellomlederne er de viktigste endringsagentene; for å lykkes må de involveres tidlig i endringsprosessene

Mellomledere er i sannhet balansekunstnere. Deres jobb er å balansere harde krav til resultater gjennom tett oppfølging av daglig drift samtidig som de skal hente ut effekter fra endrings-prosessene knyttet til små og store strategiske prosjekter.

I tillegg er det knyttet en betydelig forventning om et kontinuerlig innovasjons- og forbedringsfokus til rollen som mellomleder.

 

Daglig drift er operativt arbeide, det innebærer ofte at dagen ikke alltid blir slik den var planlagt fordi det oppstår problemstillinger som krever mer eller mindre umiddelbar oppmerksomhet og tid fra lederen. Dette gir en domino-effekt som raskt skaper en forskyvning av oppgaver hvor det som regel er de mer langsiktige aktivitetene som får lide da de «skriker» minst. Men sannheten er at denne stadige forskyvningen av aktiviteter i linjen knyttet til strategiske tiltak vil ha svært alvorlige konsekvenser på sikt. Når tilretteleggelsen for endringer ikke gjennomføres som planlagt vil heller ikke effektene av endringene oppstå som forventet knyttet til planene med det som resultat at gevinstrealiseringen uteblir. Tenker det er mange som kjenner seg igjen i denne situasjonen, det er akkurat her kampen står og det er derfor svært viktig å sikre at mellomlederens mulighet til å utøve sin viktige rolle i endringsprosjekter blir tatt på rammeste alvor.

 

Endringer som påvirker folks arbeidshverdag – krever tid og arbeidskraft. Jo raskere du innrømmer at dette er sant jo nærmere er du å lykkes med å hente ut gevinstene fra endringsprosessene dine.

De som lykkes med sine endringsprosesser, har tatt dette inn over seg. De styrker mellomlederens rolle og sikrer at det organiseres for at mellomlederen får nok tid til dette arbeidet. De involverer mellomlederne allerede i planleggingen av prosjektet for å sikre en riktig praktisk tilnærming til implementeringen som jo er det siste og avgjørende steget.

 

For å få med seg medarbeidere på endringer må endringen ha mening, et rasjonale og et svar på «hvorfor», dette må mellomlederen eie, forklare og «selge» daglig. Ofte vil for eksempel endringen av et fagsystem ikke oppleves som en umiddelbar forbedring for de som daglig arbeider i systemet, dette vil raskt oppleves som negativt, da er det viktig at mellomlederen har vært involvert fra start og kan skape trygghet i endringen.

 

Mellomlederen er også nøkkelen til involvering av medarbeiderne på forskjellige stadier i endringsprosjektet. Involvering skaper forståelse og det er viktig å bli hørt og sett. Dette er sikringstiltak for en god implementering og brukeradopsjon. Alle kan ikke være enig i alt – men tiden og arbeidet som legges ned fra mellomlederen vil kunne bidra til at «friksjonen» og motstanden dempes.

 

Mellomlederen står i frontlinjen og forsvarer den kommende endringen daglig, derfor er det avgjørende at disse involveres fra start og kan være med å påvirke tilrettelegging for implementering gjennom hele prosjektperioden.

 

Waken bistår med å legge til rette for lederutvikling som en felles plattform for mellomledere, slik at man ivaretar daglig drift OG potensialet som ligger i kontinuerlig forbedring med effektuttak og gevinstrealisering.

Ta kontakt for en samtale trinelise@waken.no Comments


Kontakt oss

Interessert i å samarbeide med oss på artikler eller events? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi sammen kan skape engasjerende innhold og minneverdige opplevelser.

synne

Synne Valentinsen

Rådgiver og markedsansvarlig

948 25 687

synne@waken.no

ROLF V3

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

415 29 684

rolf.viggo@waken.no

ANETTE

Anette Wærsten

Daglig leder

977 31 933

anette@waken.no

bottom of page