top of page

Verdi gjennom en dynamisk plattform - Tafjord Connect

Tafjord logo

TAFJORD er engasjert i fire forretningsområder; vannkraft, energigjenvinning, telekom og kraftnett. I dag består konsernet av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Connect AS.  


Tafjord Connect omfatter fiberbaserte bredbåndstjenester til kunder i Møre og Romsdal. Utbygging av fiberinfrastruktur gjennomføres både i egen regi og i samarbeid med andre energiselskap. I juli 2022 hadde Tafjord Connect nærmere 25 000 private kunder og 1 600 bedriftskunder. Per i dag tilbyr selskapet internett via fiber og strømme- og TV-abonnement. 


Med mange kunder og produkter hadde Tafjord Connect behov for å gå fra manuelle arbeidsprosesser til færre og mer fremtidsrettede systemer, bedre systemstøtte, og forenklet oversikt over kundedata og kundedialog. 


Datamaskin ledninger

Problemstilling

Tafjord Connect hadde ønske om å erstatte saksbehandlingssystemet sitt og ønsket å bruke Microsoft Dynamics 365 som CRM-løsning for salg og kundeservice. Kundesenteret og salgsorganisasjonen hadde ønske om:

  • God kontroll over kundedata og kundekommunikasjon 

  • Forenkle prosesser for salg og kundeservice 

  • Bedre systemstøtte og mer brukervennlige systemer 

  • Salg ønsket tilpassede systemer tilpasset sine behov 


Oppdraget til Waken var å sikre at Tafjord Connect fikk en moderne og solid teknisk plattform som de kunne vokse med inn i fremtiden. Waken skulle også være en implementeringspartner som skapte verdi der hensyn til kultur, organisasjon, kompetanse og arbeidsprosesser ble ivaretatt.     

 

Tafjord Connect hadde tydelige målsetninger om å samle kundene og kundedialog i ett system. Dette for å forbedre rapportering, få bedre oversikt for å kunne øke salget, samt å sikre bedre kundetilfredshet gjennom en bedre totaloversikt over kundene sine.


Sitat Sigrid

Langsiktig veikart

Gjennom to faser ble det innledningsvis kartlagt og definert MVP-løsninger for Kundesenter og Salg. Et av de viktigste fokusområdene i løsningen for både Kundesenter og Salg har vært å ta i bruk mest mulig standard funksjonalitet, og tilpasse denne forretningsbehovet. Samtidig har det vært viktig å fokusere på å ikke begrense mulighetene for videre utvikling, slik at resultatet ble en fremtidsrettet løsning. Løsningen som er implementert for Kundesenter og Salg gir et 360-graders bilde av kunden i ett system, og bedre kontroll på kundedata og kundekommunikasjon.   


Teknologiene som ble implementert var blant annet Dynamics 365 Customer Service, Sales og integrasjon mot andre fagsystem for å dekke alle behov for både B2C og B2B. 


Waken rådgivere

Prosesskartlegging for en dynamisk fremtid

Implementeringen har gitt Tafjord Connect systemstøtte i salgsprosessen både mot bedriftsmarkedet og borettslag/sameie. I tillegg har implementering av løsningen for kundesenteret lagt til rette for bedre kontroll, rapportering og oppfølging av privatmarkedet. Sammen med Tafjord Connect forvalter nå Waken et veikart der de steg for steg øker kapabilitetene i løsningene og man kan rulle ut ny funksjonalitet fortløpende ved behov. Tafjord Connect er en sammensveiset organisasjon med fokus å tilby kundene gode tjenester og god service, og ønsker en behovsstyrt tilnærming for innføring av moduler og funksjonalitet fra Microsoft Dynamics-plattformen. Det er derfor viktig at veikartet er skalert riktig og har en balanse i forhold til Tafjord Connect sine behov og det plattformen tilbyr av funksjonalitet. Resultat:

Waken bisto med å implementere Dynamics CRM hos Tafjord Connect. Dette besto blant annet av prosesskartlegging for kundesenteret, salg bedrift og borettslag, import av kundedata fra fagsystem, integrasjon med leverandørsystem, MVP for kundesenteret, systemstøtte for salgsprosess og kundedialog for bedriftsmarkedet. 

Vil du vite mer?

Ta en titt på våre tjenester på hva vi kan tilby degComments


Kontakt oss

Interessert i å samarbeide med oss på artikler eller events? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi sammen kan skape engasjerende innhold og minneverdige opplevelser.

synne

Synne Valentinsen

Rådgiver og markedsansvarlig

948 25 687

synne@waken.no

ROLF V3

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

415 29 684

rolf.viggo@waken.no

ANETTE

Anette Wærsten

Daglig leder

977 31 933

anette@waken.no

bottom of page