top of page

Verdien av å feile eller FEILTASTISK om du vil!

Som konsulenter og rådgivere er vår viktigste oppgave å finne løsninger, og på veien til de beste løsningene er det å prøve og feile en nødvendighet!


FEIL – et ord som ofte er forbundet med noe negativt. Vi streber etter perfeksjon, frykter å trå feil, og noen ganger unngår vi risiko for å unngå å mislykkes. Men hva om vi snur perspektivet? Kan feiling være noe positivt? Kan vi se på feiling som en verdi?
Her forleden ble jeg sittende å se på Familiekoden på TV2. Et program der ni foreldrepar med ulike foreldrestiler følges tett i hverdagen, mens de får morsomme og krevende oppgaver som setter familiene på prøve. Her deler Reidar Hjermann, psykolog og tidligere barneombud, sine tips og triks til å håndtere et travelt familieliv. Ja, rett og slett råd på hvordan man kan lede og veilede familien i hverdagen.


Reidar Hjermann introduserer i dette TV programmet et nytt begrep (i allefall for meg😊!),FEILTASTISK!


Her tenker jeg vi som bedriftsledere kan la oss inspirere! Når vi i barneoppdragelse ofte snakker om «øvelse gjør mester» og «det der har du ikke gjort før, men det får du sikkert til», så ligger det jo inneforstått at det er rom for å feile…


Så hvorfor er det så viktig i jobbsammenheng å snakke om våre feil?...og hvorfor henger det så langt inne å innrømme feil?...være åpen om det?


Feil er jo noe vi alle støter på i livet, og det er viktig å forstå at feil ikke nødvendigvis er negative – hva kan vi lære av den feilen vi gjorde? Feil er på mange måter oppdragende i måten vi utøver både lederrollen og rådgiverrollen.

 

SÅ HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG Å HA FOKUS PÅ DETTE?


Ganske enkelt fordi det å feile er av stor verdi! Verdifullt fordi feil gir oss:


…muligheten til å lære og forbedre oss. Gjennom å feile kan vi identifisere hva som ikke fungerte og hva vi kan gjøre annerledes neste gang.


…muligheten for personlig vekst og utvikling: Å tillate seg selv å feile fremmer personlig motstandskraft, selvtillit og evne til å takle utfordringer. Det gir også rom for selvrefleksjon og muligheten til å utvide ens evner og ferdigheter.


… oppmuntrer til å tenke utenfor boksen og prøve nye tilnærminger. Det kan føre til innovasjon og oppdagelse av nye løsninger og ideer som ellers ikke ville blitt utforsket.

 


Så min oppfordring til deg er: snakk og vær åpen om feil. Reflekter gjerne sammen med andre om dine feil, lær av dem! Så kanskje, kan dine feil føre til noe verdifullt for fremtiden, ja rett og slett til noe fantastisk! 🌟🍀🌈

 

FEILTASTISK - verdien av å feile!


Comments


Commenting has been turned off.

Kontakt oss

Interessert i å samarbeide med oss på artikler eller events? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi sammen kan skape engasjerende innhold og minneverdige opplevelser.

synne

Synne Valentinsen

Rådgiver og markedsansvarlig

948 25 687

synne@waken.no

ROLF V3

Rolf Viggo Pettersen

Kommersiell leder

415 29 684

rolf.viggo@waken.no

ANETTE

Anette Wærsten

Daglig leder

977 31 933

anette@waken.no

bottom of page