top of page
1.png

Vet du hvem dine beste kunder er?

Av og til er det behov for å ta et steg tilbake og se på de interne prosessene man har på salg og leadsgenerering. Hvordan kan vi utnytte de ressursene vi har til rådighet på en mer effektiv måte? Kan vi skape bedre samhandling og forståelse mellom forretningsområdene, salg, marked og forretningsutvikling? Vet du hvilke kunder som er mest lønnsomme for bedriften din og hvorfor?

Et godt utgangspunkt for å kunne svare på disse spørsmålene er å ha en tydelig definert idealkundeprofil (ICP) for bedriften. På denne måten får vi mer kvalifiserte leads, mer effektive salgsprosesser og vi sikrer verdiskaping for de kundene som velger å kjøpe produkter og tjenester av oss, noe som gjør de mer lojale.
 

Men hva er egentlig ICP? Vi jobber jo med segmentering av kundene våre fra før. Kort fortalt får du en effektiv måte å kartlegge, strukturere og kommunisere hvilke evaluerings-kriterier som er viktig for at din bedrift bruker ressurser på de kundene som gir deg mest verdi eller ROI.

WORKSHOP

IDEALKUNDE

  • 1-dags workshop

  • Felles rammeverk

  • Tydelig definert ideal kundeprofil

Forberedelse

Workshop

Sluttrapport

MÅLGRUPPE

Segmenter

Størrelse

Geografi

Modenhet

Konkurrenter

Avhengigheter

Salgskanal

Funksjon og ansvarsområder

Daglige aktiviteter og ansvar

Hovedutfordringer

PERSONAS

Hovedutfordringer

Trender

Mål og prioriteringer

Opplevd verdi/målbilde

UTFORDRINGER
VERDI

Bransjepublikasjoner

Industrieksperter/Influencers

Møteplasser

SoMe

Medlemskap

ARENAER

Kundens kjøpsprosess

Sentrale deltakere

Motivasjon for kjøp

KJØPSPROSESS

Dersom du er i gang med å planlegge høstens ledersamling kan det være en god investering å investere en dag til å definere en treffsikker idealkundeprofil for din bedrift. Waken kan fasilitere en workshop hvor ledergruppen får et effektivt verktøy for å øke salget og redusere frafall av nøkkelkunder.

Arbeidsprosess

AdobeStock_245101086.jpeg

WORKSHOP

IDEALKUNDE

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 13:30

13:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

Intro - Idealkunde

Definisjon av målgruppe

Definisjon av Personas

Lunsj

Utfordringer og verdibudskap

Kundens kjøpsprosess

Arena for påvirkning

Oppsummering

Forberedelse

Workshop

Sluttrapport

Hvem er den ideelle kunden
for din bedrift?

Alle som jobber med salg og markedsføring erfarer før eller siden en mangel på tid, penger eller riktig kompetanse for å tiltrekke, konvertere og beholde eksisterende og nye kunder.

 

Som selskap ønsker man til enhver tid å fokusere på de kundene som mest sannsynlig vil kjøpe dine produkter eller tjenester, og som vil være lønnsomme over tid. Dette betyr i praksis at man ikke kan markedsføre og selge til alle, selv om dette kan være fristende.

Det medfører ofte at man ikke har full kontroll på hvorfor man skal prioritere en kunde fremfor en annen og hvem man egentlig tjener penger på, både på kort og lang sikt.

 

Som strategiske rådgivere innenfor salgsutvikling, opplever Waken at det er vanskelig å oppnå sine målsetninger om vekst uten å ha en tydelig definert idealkundeprofil (ICP). På denne måten definerer vi en «one way of working» for å sikre at interne arbeidsprosesser gjenspeiler kundens kjøpsprosess. Dette er det viktigste steget for å bli en fremtidsrettet og datadrevet leverandør.

10 grunner for å definere din bedrifts idealkundeprofil

01

Identifisere og prioritere riktige kundeprofiler for go-to-market- og forretningsutvikling

06

Økt forståelse og samhandling mellom salg, marked og forretningsutvikling

02

Redusere Churn, ved å være mer relevant og virkelig forstå hvordan du tilfører dine kunder verdi

07

Tiltrekke nye kunder ved å treffe bedre på kommunikasjon til riktig målgruppe, i riktig kanal, på riktig tidspunkt.

03

Tilpasse bedriftens salgsprosess

til kundens kjøp- og beslutningsprosesser

08

Identifisere de kunder og prosjekter vi helst vil jobbe med for å maksimere vår inntjening

04

Lettere å prioritere kunder ved kapasitetsutfordringer

09

Redusere ressursbruk og skape mer effektive og automatiserte salgsprosesser

05

Mer kvalifiserte leads, som betyr mindre tid på oppfølging i ettertid

10

Raskere onboarding av nyansatte og partnere

Interessert? Ta kontakt da vel!

Portrett Hege6_edited.jpg

Hege Wullum

Daglig leder

977 53 529

hege@waken.no

Anchor 1
bottom of page