top of page

Transformasjon for fremtidig suksess

Endringsledelse handler om å forberede, støtte og hjelpe individer, team og organisasjoner i å gjøre endringer som gir en ønsket effekt og samtidig sikre at planlagte gevinster hentes ut i linjen. Vår tilnærming er å skape en strukturert og effektiv prosess som ikke bare adresserer de tekniske aspektene ved endring, men også de menneskelige. Vi tror på viktigheten av å engasjere ansatte på alle nivåer, fra toppledelsen til medarbeidere, for å sikre en vellykket overgang og varig endring.

Endringsledelse

Er din organisasjon klar for å navigere gjennom endringer for å oppnå langsiktig suksess? Hvordan sikrer du at endringer og justering av prosesser blir mottatt og implementert effektivt på alle nivåer i virksomheten din?

lys-hendrik-morkel-unsplash

ProSci og PRINCE2

Vår metodikk kombinerer to kraftfulle rammeverk for å sikre best mulig resultat av endringsprosesser:

 

ProSci er kjent for sin ADKAR-modell, som står for Awareness, Desire, Knowledge, Ability, og Reinforcement. Dette er en brukerorientert tilnærming som fokuserer på å støtte individer gjennom endringsprosessen, noe som er kritisk for å oppnå varig endring.

 

PRINCE2 tilbyr et strukturert rammeverk for prosjektledelse som sikrer at prosjekter leveres effektivt, i tide, og innenfor budsjett. Ved å anvende PRINCE2, kan vi håndtere endringsprosjekter med klarhet, kontroll og med en systematisk tilnærming til risikostyring.

rådgiver waken

"

Effektiv endringsledelse handler like mye om menneskene som om prosessene. Vår unike blanding av ProSci og PRINCE2 metodikkene sikrer at vi leverer endringer som varer. Vi har ikke bare metode-eksperter men folk med lang erfaring fra små og store endringsprosesser.

STINE strategisk rådgiver

Stine Karoline Dahlsveen

Strategisk rådgiver

Waken AS

Eksempler på tiltak i endringsledelse

01.

Stakeholderanalyse

Identifisere nøkkelpersoner som påvirkes av endringen, for å forstå deres behov og bekymringer.

02.

Kommunikasjonsplan

Utvikle en detaljert plan for å informere og engasjere alle berørte parter gjennom hele endringsprosessen.

03.

Opplæring og støtte

Tilby skreddersydd opplæring og ressurser for å utruste ansatte med kunnskapen og ferdighetene de trenger for å navigere i endringen.

Relaterte artikler

bottom of page